Blue frogs

Kilka słów o naszej okolicy ...

fragment sali

Królestwo dolin Biebrzy i Narwi to kraina bagien, ostoja łosia, raj dla miłośników ptaków, ciszy i spokoju. Teren ten jest bardzo rozległy i miejscami trudno dostępny ale kusi swoją nietuzinkową szatą fauny i flory.

Wiosną Biebrza i Narew tworzą malownicze rozlewiska.

Królestwo Biebrzy i Narwi ciągnie się z północy na południe od okolic Augustowa do Łomży i Białegostoku. Bagna biebrzańskie to jeden z największych zachowanych kompleksów bagien w Europie. Rzeki Biebrza oraz Narew wiją się leniwie w ich otoczeniu, a w czystej wodzie występują liczne gatunki ryb, będące pożywieniem dla setek gatunków ptaków, gniazdujących i żerujących bezpiecznie w tej okolicy. Najpiękniej na Biebrzy jest wiosną, gdy kwitną kwiaty, a bataliony - jeden z chronionych gatunków ptaków - mają swoje gody. W celu stworzenia spokojnego środowiska ptakom w okresie lęgowym, dostęp do części obszaru jest ograniczony.

Teren ten można zwiedzać pieszo lub z wody - w kajaku, pychówką lub na tratwie. Ale przede wszystkim warto przemierzyć go na rowerze.